۸ روش موثر برای نفوذ بر دل مشتری

۱ – در دید بودن؛ (visiblity)
دیده شدن احتیاج به کلاس گذاشتن و فیگور گرفتن ندارد.

? گاهی یک سلام دوستانه تمام چیزی که برایمان احتیاج است را در پی خواهد داشت.

۲ – ادب؛ (manner)

اگر فروشنده آداب خوبی نداشته باشد تمام ذهنیت مثبت مشتری را خراب می‌کند.

? در واقع اخلاق خوب یکی از مهمترین روشهای ارتباط غیر کلامی برای فروشنده است.

۳ – مستقیم نگاه کردن؛ (gaze)

تماس مستقیم چشمی در ارتباط با مشتری باعث ارزش‌دار کردن ارتباط خواهد بود.

۴ – شناخت محیط ارتباطی؛ (space)

از تمامی روزنه ها برای نفوذ در دل مشتری باید استفاده کرد.

? فروشنده حرفه ای در غم و شادی حتما کنار مشتری خود خواهد بود.

۵ – صوت و آوا ؛ (voice)

فروشندگان با نفوذ آموخته‌اند که صدای عمیق و طنین انداز، تاثیری چشمگیر در برقراری ارتباطی موثر با مشتری خواهد داشت.

۶ – ژست‌ و حرکت‌ بدن‌ درهنگام‌ سخن؛ (gesture)

فروشندگان بزرگ از این روش برای کارامد جلوه دادن انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کنند.

۷ – تماس فیزیکی؛ (touch)

ارتباط لمسی به جا و بموقع شامل دست دادن، دست بر شانه مشتری نهادن و… در همدلی و ایجاد ارتباط دوستی با مشتری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

۸ – لبخند؛ (smile)

فروشندگان حرفه‌ای کاملا با قدرت اعجاب آور لبخند آشنا هستند.