کلاهبرداری مدرن

⚛️ يك بررسي انجام دادم و متوجه شدم:

در كمال ناباوري، تعداد افرادي كه با آموزش “راههاي موفقيت” به ثروت رسيدند، چندين برابر افراديست كه سعي كردند راههاي موفقيت را ياد بگيرند و به ثروت برسند.!

❇️متاسفانه امروز، آموزش اصول و تكنيك هاي موفقيت، تبديل شده به يك بيزنس.

هر كسي از هر گوشه اي بدون هيچ پرونده خاصي كه نشان از موفقيت او باشد، به توليد محتوا و ويدئو هاي موفقيت مشغول شده و بيچاره مردمي كه درمانده از شرايط اقتصادي و اجتماعي، با پرداخت هزينه هاي هنگفت به دنبال يادگيري كليدهاي موفقيت هستند.

✅اين توصيه را با قلبم به شما تقديم ميكنم:
قبل از اينكه پاي ويدئو يا آموزش هاي كسي بنشينيد، اول سوال كنيد داستان موفقيت تو چيست؟
چرا فكر كردي بايد مسير موفقيت درس بدهي؟
اگر به شما گفت من ثروتمند شدم در حالي كه قبلا فقير بودم، سوال كنيد از چه راهي به ثروت رسيدي؟ با فروش محصولات آموزشي در زمينه ي موفقيت؟!!!

✅موفقيت يعني اينكه شما مهارتهاي فردي خود را افزايش دهيد، و بعد باكمك مهارتهاي خود، به اهداف خود برسيد
موفقيت يعني حال شما با حرفه ي شما خوب باشد و هر روز صبح اشتياق بيدار شدن داشته باشيد.

پول و وقت خود را دست هر كسي نسپاريد.
مهدي ميررفيع