کدام دانشگاه ها مبحث ارزهای دیجیتال را آموزش میدهند؟

٥٦درصد از دانشگاههاي جهان در سال ٢٠١٩ مبحث كريپتوكارنسي (ارزهاي ديجيتال) را به دروس آموزشي خود اضافه كردند.

١٠ دانشگاه اول اين حوزه :
دانشگاه كورنِل، دانشگاه ماساچوست، دانشگاه نيويورك، دانشگاه استنفورد، دانشگاه لوزان، دانشگاه كاليفرنيا در بروكلي، دانشگاه تكنولوژي سوييس در زوريخ، دانشگاه كلمبيا در امريكا، دانشگاه كپنهاگن، دانشگاه سنگاپور

نزديك به دوسال است كه در ايران موضوع ارزهاي ديجيتال به عنوان راهكار مهم تبادل با دنيا و دور زدن تحريم ها مطرح شده. اما هنوز دولت نتوانسته سياست شفافي براي بكارگيري اين پول تبيين كند.
در حاليكه گروهي در ايران تحريم را با اين پول دور زدند، هنوز عده اي در شك بين حلال و حرام آن هستند!
مشكل فقط تفكر دولت و مذهب نيست.
مردم ما هم به سختي زياد حاضر به تغيير تفكر مالي خود هستند.
هنوز تفكر ما از دارايي، اسكناس و چيزي ست كه با چشم ديده شود.

به همان سرعتي كه موبايل در زندگي بشر نفوذ كرد، پول ديجيتال هم نفوذ خواهد كرد.

مهدي ميررفيع