کارگاه هوش هیجانی در مادیران

باز هم توفیق حاصل شد و این بار در جمع نمایندگان برتر خدمات پس از فروش مادیران بودیم با موضوع هوش هیجانی. سپاس ویژه از دوست خوبم آقای حاجی محمدی ، مدیر خدمات پس از فروش مادیران