کارگاه ارتباط موثر در شرکت مادیران

در جمع کارکنان خوب و پر و انرژی مادیران، کارگاه ارتباط موثر را برگزار کردیم. دوستان جدید پیدا کردیم و روز به روز روند رو به رشد یک سازمان مدرن را حس کردیم . آرزوی موفقیت برای تیم موفق خدمات پس از فروش مادیران.