چین موفق به کنترل کرونا شد

امروز در بهترین رکورد فقط ۴۵ نفر در چین مبتلا شدند. و این تعداد هر روز کمتر می شود.
کشوری که یک و نیم میلیارد جمعیت دارد این بلای مدرن را کنترل کرد
این نشان از عزم و همکاری همه مردم دارد.
نشان از اراده یک کشور
داستانی که در کشورهای دیگر در حال شروع است، در چین رو به پایان است
در چین یکی از دوستان قصد جابجایی پول داشت، در ایالتی که کرونا وجود نداشت اما باز امکان این کار نبود.
چین اگر کنترل کرد به این دلیل بود که در کل کشور چین قرنطینه جدی شبیه حکومت نظامی اجرا شد
ما اما کار سختی در پیش داریم.
هنوز برخی مدیران امور مساجد در شهرستانها به شدت مخالف ممنوعیت نماز جماعت هستند و در حال برگزاریست. معتقدند وضو ویروس را از بین میبرد.
هنوز گروهی معتقدند الکی شلوغش کردیم و اینها حیله دشمن است!!!
هنوز کسبه امید دارند شب عید بفروشند. لذا تمام وقت در مغازه نشسته اند
الان ۵۰ درصد از مردم در خیابان نه ماسک میزنند نه دستکش.
خیلی خوب است که ۴۰ میلیون رعایت میکنند
اما کافی نیست
برای کنترل این بلا، نه ۴۰ میلیون نه ۵۰ نه ۷۰ بلکه همه باید رعایت کنند
همه
تنها راه کنترل این جریان اجبار است.
جبر و قانون سختگیرانه
روشی که روسیه در پیش گرفته .

مهدی میررفیع