چهارمین همایش سالن های زیبایی در تهران

20 بهمن در سالن مرکز همایش های صدا و سیما چهارمین همایش تخصصی سالن های زیبایی به همت مجموعه قانون گستر برگزار شد. در این همایش 700 نفر از فعالان اقتصادی این حوزه شرکت کردند.

اساتیدی چون دکتر حلت، استاد حاجی زاده و چند تن دیگر از اساتید سخنران این همایش بودند.

سپاس از تیم قدرتمند قانون گستر