چت پارسال من با “اون”

اون:چكار كنم كسب و كارم بهتر بشه؟
من: crm پياده سازي كن كه مشتريهات از دستت نرن
اون: اين crm چي هست؟
من: مديريت ارتباط با مشتريان
اون: بعد از ٢٠ سال كار كردن بريم ياد بگيريم كه چطوري مشتري رو مديريت كنيم؟ ما خودمون اين چيزا رو خورديم
من: پيشنهاد ميكنم يه كتاب با موضوع crm بخوني. موضوع به اين سادگي نيست. به شما ياد ميده چطور مشتريها رو وفادار كني
اون: وقت كتاب خوندن ندارم. .

يك سال بعد:
اون: سلام. چرا تا اقتصاد به هم ميريزه و بازار نقدي ميشه، مشتري ها زود ميرن سراغ رقيب؟
من: ارسال عكس از چت پارسال… .

نتيجه:
كتاب نخوني بايد هزينه ش رو سنگين تر پرداخت كني…
?مهدي ميررفيع