پول، عامل اصلی استرس

?پول، عامل ٧١٪‏ از استرس هاي مردم ايرانه

?استرس عامل اصلي سكته در ايرانه
يعني پول عامل اصلي سكته ست
عامل اصلي خيلي از بيماري ها
?عامل اصلي خيلي از مرگ ها و از دست دادن عزيزان
عامل اصلي رفتارهاي ناهنجار جامعه

عليرغم اينكه روش كسب درآمد و پول رو نميدونيم
مشاوره هم نميگيريم
علاوه بر اين روش خرج كردن رو هم نميدونيم
از همين مقدار پولي هم كه داريم لذت نميبريم
چون مسير رو گم كرديم

مهدي ميررفيع