پورسانت در نظام سلامت ایران

حتما تا بحال در مراجعه به مراکز درمانی با توصیه و تاکید پزشک یا منشی ایشان برای مراجعه به یک آزمایشگاه یا داروخانه خاص مواجه شده اید. دلیل این کار چیست؟

در تعریف، پورسانت عبارت است از پرداخت قسمتی از پولی که از بیمار دریافت می شود به پزشک، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه یا مرکز درمانی که بیمار را ارجاع داده است. به زبان عامیانه، پرداخت پورسانت برای جلب بیمار بیشتر.

در آمریکا، این عمل هم برای پرداخت‌کننده و هم برای دریافت‌کننده، جرم بوده و مجازات کیفری در پی دارد. یک مورد تخطی از قانون مربوطه ممکن است تا 25 هزار دلار جریمه یا تا پنج سال زندان در پی داشته باشد. بیش از صد سال است که در آمریکا مقررات اخلاقی و قانونی برای پیشگیری از سهم‌خواری وجود دارد.

گزارشهای غیررسمی زیادی در مورد وقوع سهم‌خواری در نظام ارایه خدمات سلامت ایران وجود دارد. همیشه سهم‌خواری به شکل پرداخت پول نیست. گاهی به جای پول، هدایایی مانند مسافرت خارج کشور، ارایه رایگان تجهیزات پزشکی و نظایر آن به عنوان سهم پرداخت می‌شود.

با استقرار وزیر جدید بهداشت در مسند وزارت که ظاهرا پزشک هم نیست، انتظار می رود “نظام پزشکی” و “نظام سلامت” کشور، بازتعریفی از قواعد اخلاقی و قانونی در این زمینه داشته باشد.