يك تكنيك كاربردي براي تصميم گيري

 

فکر کنید میخواید بین وقت گذروندن در اینترنت و مطالعه کتاب یکی رو انتخاب کنید . در زمان اینجور تصمیم ها یا حتی تصمیم های مهمتر ، چهار سوال رو از خودمون بپرسیم

1️⃣ : اگه من این کار رو انجام بدم ، پیامد و نتیجه اش بعد از 10 دقیقه چی خواهد بود ، یعنی چه چیزی رو برای من بعد از 10 دقیقه خواهد داشت ؟

2️⃣ : اگه من این کار رو انجام بدم ، پیامد و نتیجه اش بعد از 10 روز چی خواهد بود ، یعنی چه چیزی رو برای من بعد از 10 روز خواهد داشت ؟

3️⃣ : اگه من این کار رو انجام بدم ، پیامد و نتیجه اش بعد از 10 ماه چی خواهد بود ، یعنی چه چیزی رو برای من بعد از 10 ماه خواهد داشت ؟

4️⃣ : اگه من این کار رو انجام بدم ، پیامد و نتیجه اش بعد از 10 سال چی خواهد بود ، یعنی چه چیزی رو برای من بعد از 10 سال خواهد داشت ؟

استفاده از این روش باعث میشه تا ذهن مون که علاقه چندانی به فکر کردن در مورد عاقبت کارها نداره و بیشتر دوست داره تا در زمان حال راحتی و لذت داشته باشه ، در مورد نتیجه کارهامون در آینده هم فکر کنه . اینجوری به طور خوداگاه یکی از نواقص ذهن مون در تصمصیم گیری رو برطرف کردیم ، و میتونیم تصمیم های خیلی بهتری برای اینده خودمون بگیریم و روز به روز پیشرفت های بیشتری رو تجربه کنیم