هوش هیجانی برای شرکتهای پخش در قم

همایش یک روزه هوش هیجانی برای شرکتهای پخش محصولات بهداشتی و آرایشی در قم برگزار شد. این همایش با همت دوست بزرگوارم آقای خاکدوست و آقای صحفی و با همت مرکز آموزش بازرگانی قم برگزار شد.