نقش شبكه هاي مجازي در بيزنس

 

با توجه به گسترش روز افزون شبكه هاي مجازي و افزايش زمان استفاده از اين رسانه ها، براي جلوگيري از آفت هاي آن و مواجه نشدن با سارق زمان، به آمارهاي زير دقت كنيد.
با آگاهي از اين گزارش قادر خواهيد بود از اين شبكه ها بهترين بهره برداري را انجام دهيد:

٥٤٪‏ از بازاريابان ميتوانند در شبكه هاي مجازي مشتري هاي بالقوه بدست آورند.

٧١٪‏ از مشتريان خشنود، ناخودآگاه در شبكه هاي مجازي به تبليغ برند محبوب خود مي پردازند.

٤٣٪‏ از بازاريابان ميتوانند از طريق لينكدين مشتري جديد B2B پيدا كنند.

مشترياني كه مشكل آنها توسط شما حل شده باشد، به٤ الي ٦ نفر تجربه خود را توضيح مي دهند.

پس به اين رسانه، صرفا براي وقت گذراني نگاه نكنيد.

مهدي ميررفيع