مسیر خوشبختی را اشتباه رفتیم

آنها که موهای صاف دارند فر می‌زنند و آنها که موی فر دارند موی‌شان را صاف می‌کنند …

⚛ عده‌ای آرزو دارند خارج بروند و آنها که خارج هستند برای وطن دلشان لک زده و ترانه‌ها می‌سُرایند…

⚛ مجردها می‌خواهند ازدواج کنند
متأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند!

⚛ عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می‌کنند و عده‌ای دیگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند!

⚛ لاغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ چاق بشوند
و چاق‌ها همواره حسرت لاغری را می‌کشند

⚛ شاغلان از شغلشان می‌نالند
بیکارها دنبال همان شغلند

⚛ فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند
ثروتمندان دغدغه‌ی نداشتن صفا و خون‌گرمیِ فقرا دارند؛ افراد مشهور از چشم مردم قایم می‌شوند مردم عادی می‌خواهند مشهور شده و دیده شوند!

⚛ سیاه‌پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند و سفیدپوستان خود را برنزه می‌کنند …

و هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی این است:
“قدر داشته‌هایت را بدان و از آنها لذت ببر”

مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر، مهم این است که از همانی که داری راضی و شکرگزار باشى …

آنوقت ”خوشبختی” …!