قانون یانته

“يانته” يكي از قوانين مهم زندگي مردم کشورهای اسکاندیناوی است (سوئد ،ایسلند،نروژ و…)

?اصول اين قانون:

– نباید فکر کنی فرد خاصی هستی
– نباید فکر کنی باهوش‌ترینی
– نباید خودت را قانع کنی بهترینی
– نباید فکر کنی که بیشترین را میدانی
– نباید فکر کنی مهمترینی
– نباید فکر کنی که در کاری بهتريني
– نباید به دیگران بخندی
– نباید فکر کنی کسی برایت اهمیت قائل است !

به نظر شما اينها از جمله اشكالات اساسي فرهنگ ما نيست؟
به شكل عجيبي ادعاي باهوشي داريم
در هر موضوعي اظهار نظر ميكنيم
فكر ميكنيم آدم خاصي هستيم و همه بايد در خدمت ما باشند

به همين دليل است كه کشور های اسکاندیناوی جزو شادترین کشورها هستند .