شما در كدام طبقه قرار داريد؟

شما در كدام طبقه قرار داريد؟
به قلم مهدي ميررفيع

نقدينگي كشور در سال ٩٦ نسبت به سال ٩٥ ، ۲۸۰ هزار میلیارد بیشتر شده.
و اين روند رشد در سال ٩٧ ادامه دارد.
در شبكه يك سيما، از اين موضوع با افتخار عنوان شد در حالي كه از ۲۸۰ هزار میلیارد، ۲۲۰ هزار میلیارد سودی بوده که بانک ها به مردم دادند.
و جالبتر این که از این ۲۲۰ هزار میلیارد ۲۰۰ هزارمیلیارد سودی بوده که به ۱٫۶٪ جامعه (ثروتمندان) رسیده.

?این رشد نقدینگی ناشی از سودی بوده که در جیب ۱٫۶٪ جامعه رفته و دودش در چشم ۹۸٫۴٪ جامعه.

?اين يعني همان فاجعه كه مدتهاست هشدار داديم
شكاف طبقاتي در جامعه به شدت درحال افزايش است
و طبقه متوسط رو به پايين از گروه متوسط حذف شدند و به طبقه ضعيف تبديل شدند
و طبقه متوسط رو به بالا به طبقه بالا نزديك شدند
و به اين ترتيب به مرور زمان شاهد كم رنگ شدن طبقه متوسط خواهيم بود
تنها راه چاره براي پر كردن طبقه وسط، ورود سرمايه طبقه بالا به چرخه توليد است . پول بايد در گستره ي اصلي اقتصاد بچرخد
در حال حاضر پولِ قشر ثروتمند فقط در دايره محدود بين ثروتمندان جابجا ميشود و با خريد خانه و خودرو و دارايي هاي لاكچري از همديگر، چرخه ي جزيره اي به راه افتاده
و ما شاهد ظهور هندوستان جديد هستيم
هند سالها برنامه ريزي كرد كه با قدرت بخشيدن به صنعت و توليد از اين فرم خارج شود، و موفقيتهايي هم بدست آورده.
ما تازه مسير صدسال پيشِ هند را در پيش گرفتيم.
✍️مهدي ميررفيع