سیگنالی از آینده طلا

اين گيف به سادگي سيگنال تقويت طلا در آينده را مي دهد.

در اين فيلم منحنی بازدهی اوراق قرضه آمریکا و تغییرات آن در طول ۴ دهه اخیر را ميبينيد. (yield curve)

در بسیاری از کشورها منحنی بازدهی اوراق قرضه وارونه شده است (inverted yield curve)
به این صورت که بازدهی اوراق قرضه بلندمدت کم می‌شود و به سطحی پایین تر از بازده کوتاه‌مدت نزول می کند.
در حالی که معمولا باید بازده اوراق بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت باشد.

این که تقاضا برای اوراق قرضه بلندمدت به قدری کاهش یابد که بازده آن از کوتاه مدت کمتر شود، اقتصاددانان آن را نشانه هایی از ورود اقتصاد جهان به دوران ركود مي دانند و اين يعني تقويت طلا در آينده