سکوت ناجور …

 

– به صورت اتفاقی دوست جدیدی را در یک مکان عمومی می بینید؛ بعد از سلام و احوالپرسی و تعارفات معمول و چند سوال کلیشه ای، حرفتان تمام می شود. ایشان زمین را نگاه می کند و شما به افق زل می زنید. از آن لحظه به بعد سکوتی ناجور بر فضا حاکم می شود …
– با یکی از افراد همسایه که به تازگی درگیری لفظی داشته اید، در داخل آسانسور همراه می شوید. تا رسیدن به طبقه موردنظر، زمان 30 ثانیه به اندازه 30 ساعت طولانی می شود …
– به مهمانی یکی از افراد فامیل رفته اید؛ حین مکالمه، اوضاع سیاسی کشور را به صورت کامل تحلیل می کنید (کاری که اکثر مردان در مهمانی های فامیلی انجام می دهند)؛ بعد از آن، شما می مانید و تیک تاک عقربه های ساعت …

⭕️ سکوت های ناجور در روابطی که به تازگی شکل گرفته اند، می تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ اما در مورد روابط بلندمدت چطور؟ آیا سکوت یا اختلال حین مکالمه برای افراد متاهل نیز زیان آور است؟ نتایج مطالعه پژوهشگران هلندی نشان می دهد که برای زوج هایی که عمیقا به هم مرتبط هستند، آرامش و سکوت هایی در مکالمه حتی می تواند سودآور نیز باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، وقتی افراد رابطه خود را بادوام بدانند و احساس صمیمیت زیادی داشته باشند، مکث در مکالمه باعث می شود که هر یک از دو طرف به صورت ذهنی این وقفه را هرگونه که دوست دارند پر کنند و چون به طرف مقابلشان اعتماد دارند، به احتمال زیاد نتیجه گیری خواهند کرد که طرف مقابل هم همین عقیده را دارد. از طرف دیگر، این سکوت برای آنها این معنی را نیز می دهد که همدیگر را خوب می فهمند. مطابق با یافته های این پژوهش، برای زوج هایی که رابطه خود را با دوام کمتر می دانستند، این کارکرد مثبت سکوت مشاهده نشد.

?? جمع‌بندی ??
1) در روابطی که صمیمیت زیادی وجود دارد، حین مکالمه نباید نگران سکوت بود زیرا این سکوت می تواند برای رابطه سودمند نیز باشد. همانطور که پیشینیان گفته اند گاهی اوقات سکوت طلاست.
2) در روابط و دوستی هایی که به تازگی شکل گرفته اند، برای جلوگیری از سکوت های ناجور می توان از راهکارهایی استفاده نمود. تحقیقات نشان می دهند که تنها با چهار ثانیه سکوت ناجور در حین مکالمه، اضطراب افراد به شدت افزایش می یابد و این اضطراب باعث می شود تا کمتر صحبت کنند. در این مواقع تا حد ممکن بایستی آنچه را که می خواهید بگوئید، از قبل برنامه ریزی و در مورد آن فکر کنید. به علاوه برای جلوگیری از سکوت ناجور می توان موضوع مکالمه را تغییر داد؛ بنابراین همواره نیاز نیست تا در مورد موضوعات سیاسی صحبت کرد.
3) ذکر این نکته ضروری است که گاهی اوقات این سکوت ها می تواند نشانه خوبی نیز باشد؛ به این معنی که وقت آن رسیده که از میزبان تشکر نمود و مهمانی را ترک کرد. نیاز نیست به هر قیمتی (مانند خیره شدن به در و دیوار) ارادت خودمان به میزبان را نشان دهیم !!!
دکتر رضا صالح زاده