سه ماه دیگر متوجه تاثیر کرونا میشویم

 

تاثیرات رکود کرونا از سه ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.
در سال جدید تولیدکنندگان شوینده و بهداشتی و برخی غذایی ها اوضاع خوبی دارند. اما همه ی کسانی که در این ایام پایان سال به رکود خوردند از دو سه ماه دیگر که سررسید چک ها فرا رسد به مشکل جدی برخواهند خورد.
لذا پیش بینی این است که هر نوع کالای سرمایه ای و کالای با دوام در ابتدای سال ۹۹ با مشکل جدی در فروش مواجه باشد.
مخصوصا خودرو.‌
فراموش نکنید اگر کسی موعد چکهایش فرابرسد اولین گزینه ای که به فکرش میرسد فروش خودرو است.
پیش بینی این است که در سال بعد افت قیمت خودرو کارکرده را شاهد باشیم.
البته با فرض حفظ شرایط موجود. یعنی اگر اتفاق جدیدی، شرایط را عوض نکند.
تلاش میکنم در تعطیلات دوره مجازی و ویدئویی با عنوان راهکارهای بسیار مهم برای کسب و کارها در رکود برگزار کنم . کارهایی که هر کسی باید در این دوران انجام دهد.
چرا که به جرات میتوانم بگویم تصمیمات اغلب کسب و کارها در این مقطع حساس اشتباه است

مهدی میررفیع