سلبريتي هايي كه اوضاع را بدتر ميكنند

من خوب ميفهمم كه سلبربتي ها مثلا نگران افزايش قيمت ها هستند!
اما اي كاش خانم شيلا خداداد، آقاي علي كريمي، و امثال اين عزيزان، قبل از اينكه كمپين نخريدن توسط مردم را راه اندازي كنند، كمي اقتصاد مطالعه مي كردند تا متوجه شوند اينكار به هيچ عنوان مشكل گراني گوشت و خودرو را حل نميكند،
مخصوصا كالاي ضروري و غذايي به نام گوشت.

مشاوران نابَلَد هم مانند همين سلبربتي ها مشاوره غلط ميدهند و كسب و كارها را به سقوط هدايت ميكنند.
اين افراد فقط شنيده اند كه اگر تقاضا براي يك كالا كم شود قيمت آن در عرضه كاهش مي يابد، اما اين قاعده در اقتصاد سالم كاربرد دارد.

✅در اقتصادي كه جريان طبيعي ندارد، و كل سيكل اقتصادي در اختيار و كنترل رانت ها و شبكه هاي فساد است، نخريدن توسط مردم باعث ميشود عرضه كننده كالا را دپو كند و به جنگ با اين كمپين بپردازد.

از طرفي نياز مصرف كننده برطرف نميشود، فقط انباشته مي شود. درست مانند فنر.
و اين فنر در زماني كه رها شود، باعث انفجار قيمت خواهد شد.
به عنوان مثال، كمپين نخريدن خودرو كه باعث عذر خواهي كتبي مديران عامل دو شركت خودروساز ايراني هم شد، آيا باعث شد قيمت خودرو كاهش يابد؟
قطعا خير.

✅دومين عاملي كه باعث عدم نتيجه اين كمپين ها ميشود، اين است كه مردم خود به دنبال فرصتهاي كسب سود هستند. در چنين شرايطي هجوم ميبرند به سمت خريد با قصد سود.
همه ميدانيم اين كار پسنديده نيست و تاييد هم نميكنيم
اما فراموش نكنيد همه ي مردم سلبريتي هاي ثروتمند نيستند،
افراد متضرر جريان اقتصادي هستند كه به دنبال جبران ضررهاي گذشته و رفع نيازهاي مالي خود هستند.

نتيجه ? همانطور كه سلبريتي ها از اظهار نظر افراد غير كارشناس در امور آنها ناراحت مي شوند، لطفا خود نيز از اظهار نظر غير كارشناسيي در موضوع مهمي به نام اقتصاد خودداري كنند.

مهدی میررفیع