سبک زندگی شما، مدل ۹۹ درجه است یا ۱۰۰ درجه؟

 

یک قانون ساده علمی وجود دارد که در ۹۹ درجه سانتیگراد آب داغ هست اما در ۱۰۰ درجه در حال جوش هست و بخار تولید می‌کند!

می‌دانید قدرتی که بخار دارد می‌تواند یک لوکوموتیو را به حرکت در بیاورد!
دقت کنید این همه تفاوت را فقط “یک درجه” ایجاد کرد!

سبک زندگی شما چگونه است؟
لوکوموتیو زندگی خودتان را چگونه حرکت می‌دهید؟
اصلاً لوکوموتیو شما حرکت می‌کند یا منتظر یک روز خوب هستید تا راه بیافتد؟

?ماخیلی وقت‌ها تصمیم به انجام کاری میگیریم و خوب هم تلاش میکنیم اما تلاشمان آن تلاش ۱۰۰ درجه سانتیگرادی نیست!
قبول دارید؟ پس یک مقدار فکر کنید و ببینید برای رسیدن به همین یک درجه بالاتر و دیدن نتایج متفاوت باید چه اقدامی انجام دهید؟