سال 98 سال سختی خواهد بود

تاثير دلار ١٣ هزارتومني و تحريم هاي امريكا در سال قبل، در اين سال به وضوح وارد بخش هزينه كرد خانوارها مي شود.
تاثير سياستهاي غلط اقتصادي دولت در سال ٩٧ هم در سال ٩٨ كاملا نمايان مي شود .
✅هنوز مردم مطلع نيستند كه بيش از ٥٠ نوع آزمايش پزشكي در كشور به اين دليل كه كيت هاي آن وارد نمي شود ديگر قابل انجام نيستند
✅هنوز مردم مطلع نيستند كه از هر ٤ توليد كننده يك نفر مجبور به خداحافظي مي شود.
✅هنوز مردم باور نكرده اند كه فقير شده اند و روز به روز فقيرتر ميشوند.
✅هنوز مردم باور نكرده اند كه موضوع گراني پسته بي اهميت شد . بايد براي نيازهاي طبيعي خود در حد گوشت و مرغ بجنگند.
✅و ….
از سال بعد آرام آرام گرد و غبارِ هياهوي بگير و ببندهاي اقتصادي و مشكل نداريم مشكل نداريم ها فروكش كرده و بيكاري و رشد منفي اقتصاد و مشكلات در لايه نيازهاي اساسي كشور بروز خواهد كرد.
?از طرفي، كسب و كارها مطلع نيستند كه در چنين فضايي جريان درآمدي به سمت كدام صنايع و چه استراتژي هايي سوق پيدا خواهد كرد.
?پس در سال ٩٨ مردم الگوي مصرف خود را تغيير اساسي خواهند داد و بسياري از محصولات و خدمات، ديگر مشتري نخواهند داشت،
?نظام مالياتي كشور در سال آينده دستخوش تغييرات زيادي خواهد شد و دولت تلاش خواهد كرد ٢٢هزار ميليارد تومان فرار مالياتي را شناسايي كند.
⚛️به شما توصيه ميكنم:
اگر تا امروز  با تكيه بر دانش و تجربه خود به اين نقطه از كسب و كار رسيديد، در سال ٩٨ بدون همفكري با مشاور تصميمات پر ريسك نگيريد
حتما يكي از اهداف شما براي سال بعد، پيدا كردن مشاوري باشد كه در كارنامه او فقط و فقط يك موضوع نمايان باشد، آنهم رشد و بهبود تراز مالي و عملكرد يك سازمان در گذشته
همين و بس