راه رو باید رفت

قدیما میگفتن بعضی ها برای حرکت کردن نیاز به تلنگر دارند
امروز با بُكسل كردن هم مردم حرکت نمیکنند
یه بی حسی عجیبی یقه جوانان مارو گرفته
فقط دنبال راه کوتاه و پر سود هستند
اين وسط يه عده سودجو هم پيدا شده كه ميانبر موفقيت و آسانسور موفقيت و انفجار ثروت ياد ميدن.
اين راهش نيست
راه رو بايد رفت …

✍مهدي ميررفيع