دولت تورم ساز

دولت هیچ‌گاه به مردم توضیح نداده و نپذیرفته که علت تورم سیاست‌های اشتباهی است که اجرا کرده است. ما تا حالا ندیده‌ایم دولت بگوید این تورم نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله اعطای تسهیلات بانکی یارانه‌ای است که در چند سال گذشته برای تقویت عرضه و تحریک تقاضا پرداخت کرده است.

دولت چند سال قبل اعلام کرد برای خروج از رکود باید اقداماتی انجام دهد. نمونه آن پرداخت وام خودرو بود و اقدامات مشابهی که تقاضا را تحریک کند. اینها همه منشأ تورم است. اما این را دولت هیچ‌گاه برای مردم توضیح نداد. مردم هم نمی‌دانند یارانه و وامی که می‌گیرند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و تورم‌زاست.

اما وقتی نقدینگی را افزایش دادند و تورم ایجاد شد می‌گویند ما که نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم. پس تعزیرات و سازمان‌های قیمت‌گذار را فعال می‌کنند و بگیروببند راه می‌اندازند تا مردم راضی شوند. از دریچه نگاه دولت شاید چنین رفتاری قابل قبول باشد، اما از منظر منافع عمومی قابل توجیه نیست.

یک‌بار دولت باید برای مردم توضیح دهد که علت تورم و افزایش قیمت‌ها چیست. اما دولت مدام آدرس غلط می‌دهد. در این میان مردم مقصر نیستند و حق آنهاست که از دولتشان مطالبه داشته باشند. آن هم دولتی که خود را فعال مایشاء معرفی می‌کند و می‌گوید همه‌کاره هستم و در همه امور اقتصادی دخالت می‌کند. وقتی دولت در همه‌جا دخالت می‌کند، مردم هم حق دارند که از دولت انتظار داشته باشند. اما دولت آدرس غلط می‌دهد و عوام‌فریبی می‌کند.

✍?موسی غنی نژاد