دانشگاه مک دونالد

شرکت مک‌دونالد از سال 1961 دانشگاه همبرگر را ایجاد کرده است که تاکنون 80 هزار مدیر در آنجا آموزش ديده اند.

شما براي آموزش كاركنان خود چقدر هزينه كرده ايد؟
آيا ١٠٪‏ از هزينه دكور بيزنس خود را براي آموزش كاركنان صرف كرده ايد؟

پس چرا از آنها انتظار عملكرد خوب داريد؟
“ميررفيع”