خطای کلیشه ای یا Stereotype

 

خطای کلیشه ای (stereotyping) یکی از خطاهای ادراکی می باشد. کلیشه بیانگر فرآیند ارزیابی خصوصیات دیگران بر اساس عضویت در یک طبقه یا دسته اجتماعی است. گروه‌های اجتماعی که افراد به آن‌ها تعلق دارند مبنای ادراک کلیشه‌ای است. ما همیشه درصدد پیش‌بینی رفتار دیگران در موقعیت‌های متفاوت هستیم، از این رو در زمانی که اطلاعات کافی از آن‌ها نداریم آن‌ها را در درون گروه‌ها و مجموعه‌های مشخصی قرار می‌دهیم. این مجموعه‌های از قبل ترسیم شده در حافظه بلندمدت ما ذخیره شده‌اند و تفکر طبقه‌ای ما را از اطلاعات تفصیلی بی‌شمار بی‌نیاز می‌کند.
به عنوان یک مدیر به خاطر داشته باشید که :
– کلیشه‌ها ممکن است مبنایی برای تعصب و تبعیض قرار گیرند.
– کلیشه‌ها باعث می‌شوند که اطلاعات ناسازگار با آن‌ها یا نادیده گرفته شوند و یا تفسیر به مقصود شوند. مثلا ورود برخی از زنان به مشاغل مهندسی تصادفی تلقی می‌شود.
– کلیشه‌ها ادراک از خود را در افراد تحت تأثیر قرار می‌دهند.