تحقیقات هاروارد در مورد زمان مدیران

تحقیقات هاروارد مشخص کرده است

هر مدیرعامل به‌طور میانگین ۷۲ درصد از زمان خود را در جلسات صرف می‌کند.
این در حالی است که طبق نظر اغلب کارشناسان، جلسات کاری کمک چندانی به پیشرفت کسب‌وکارها نمی‌کنند.
تحقیقات سال گذشته‌ی این دانشگاه از ۱۸۲ مدیر ارشد نشان داد ۶۵ درصد از آنها جلسات را مانع انجام وظایف می‌دانند.
۷۱ درصد معتقدند جلسات کارایی و بازدهی لازم را ندارند
و ۶۲ درصد گفته‌اند که جلسه‌ی کاری مانع ارتباطات مثبت در تیم می‌شود.

اکثر مدیران از این آمارها اطلاع دارند اما باز هم جلسات کاری را دوست دارند. آنها این پدیده‌ها را برای کار خود مفید می‌دانند چرا که در طول جلسه با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند، استراتژی می‌چینند، تفریح می‌کنند و خلاصه از این زمان لذت می‌برند.