برگشت تبلیغات

قبل از اينكه تصميم به تبليغ براي كسب و كار خود بگيريد در نظر داشته باشيد كه:

چنانچه هر ١٠٠٠ تومان تبليغ ، ٣٠٠٠ تومان به درآمد شما اضافه نكند، تبليغ شما اثر بخش نيست!
اين رقم براي انواع روشهاي تبليغات متفاوت است
براي تبليغاتي كه از سلبريتي ها استفاده ميشود، رقم برگشت بايد ٦٠٠٠ تومان باشد

اگر اصلا تبليغات نداريد، شما هنوز وارد بازي كسب و كار نشده ايد.

✍️مهدي ميررفيع