برای درک دیگران، باید تو همون آبی شنا کنی که اونها رو غرق کرده

برای درک دیگران، باید تو همون آبی شنا کنی که اونها رو غرق کرده.

اين يعني اگر تا الان بيزنس بزرگي رو توي دست نداشتي و اگر موفق نبودي، حق نداري يه ديگران توصيه كني در بيزنس چطور عمل كنند.
ياد بگيريم زماني كه اطلاعات نداريم، به كسي توصيه اي نكنيم كه زندگي اونو نابود كنيم .

اي كاش در كنار دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي، دادگاه ويژه توصيه هاي الكي كه زندگي و شغل خيلي ها رو نابود كرد هم تشكيل ميشد.
جاش خاليه