انواع بیماریهای مدیران. قسمت اول

بدون شك مديريت كار بسيار پر دردسر و مشكلي است، اما آيا تمام مشكلات زاييد هي ماهيتمديريت است؟ يا مديران نيز نقشي در ايجاد برخي از اين مشكلات دارند؟ به عبارت ديگر مديران
بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چه ميزان از مشكلات مديريت، معلول مقتضيات شغلي و چه ميزان است؟

مورگان در كتاب سيماي سازمان براي سازمان استعاره هاي مختلفي را مطرح مي كند و در يكي از آنها سازمان را به مثابه يك موجود زنده تعبير مي كند و از اين منظر نگاهي متفاوت به
سازمان دارد. اما مديران به واقع يك موجود زنده هستند و اين يك استعاره نيست ! ما در اينجا به
بررسي بيماريهايي كه يك مدير ممكن است در مديريت كسب و كار خود به آنها مبتلا باشد
مي پردازيم و ضمن معرفي نحوه ي تشخيص بيماري راه هاي درمان را نيز اشاره خواهيم كرد.

اول – بيماريهايي كه موجب مي شود، مدير به خود ضربه بزند.
دوم – بيماريهايي كه موجب ضربه زدن مدير به همكاران و كارمندان مي شود.
سوم – بيماريهايي كه موجب ضربه زدن مدير به سازمان و كسب و كارش مي شود.

 در اين ويژه نامه از كتاب Management’s Self-Inflicted Wounds نوشته ي چارلز آستن و ترجمه ي آن كتاب بيماريهاي مديريت ترجمه ي سيروس پرهام بهره گرفته شده است. با توجه به اين كه كتاب مربوط به سالهاي گذشته مي باشد، برخي از بيماريها كه موضوعيت نداشتند حذف شده و متن نوشته ها اصلاح گرديده است.

در این بخش اولین بیماری از بیماریهایی که مدیران به واسطه آنها بر خودلطمه وارد میکنند معرفی میکنیم.

مدير ملانقطه اي

مديران بسياري وجود دارند كه ايراد نگرفتن از كارهاي كارمندان را دون شأن خود مي دانند. بنابراين همواره نامه ها و نوشته هاي كارمندان خود را اندكي تغيير مي دهند تا مبادا كارمند او را بيسواد يا ناوارد تلقي كند. اين تمايل عجيب به اصلاح و تغيير چيزهايي كه نيازي به تغيير ندارند موجب دلسردي كارمندان در ارائه ي پيشنهادها و انجام كارها مي شود چون آنها مي دانند كه شما به هر حال برتري خود را نشان خواهيد داد.

طرز تشخيص:

براي تشخيص كافي است نامه ها يا گزارشهاي اخيري كه براي شما آورده شده است را مجدداً بررسي كنيد اگر در اين موارد بيش از 50 % آنها مشمول تغييرات و اصلاحات شما شده است، شما دچار بيماري مدير ملانقطه اي هستيد.

طرز درمان:

احساس تمايل به اصلاح هر نوشته و گزارشي را كه دستتان مي رسد سركوب كنيد و كارمنداني كه نوشته ها و گزارش هايشان نياز به اصلاح ندارد را تشويق كنيد.