اصل 18_40_60

اصل 18_40_60 میگه؛
قضاوتها و تفكر ما در مورد دیگران رفته رفته تغییر میکند!
در هجده سالگی , بسیار نگران تفکر دیگران در مورد خودمان هستیم .
وقتی چهل ساله میشویم , چندان اهمیتی نمی دهیم که دیگران در مورد مــا چه فکر میکنند .
و زمانی که شصت ساله میشوید , پی میبریم که اصلا هیچکس در مورد ما فکر نمیکرده!
بیشتر نگرانی های ما بی مورد است
همین نگرانی های بی مورد مانع از تصمیم گیری های صحیح و برقراری ارتباطی مناسب با مخاطبان میشود.